Strafrecht

In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Ook is vastgelegd hoe mag worden gereageerd als iemand de regels overtreedt.

Voorbeelden van strafbare feiten zijn: diefstal, verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte, bedrog, belediging, bedreiging, drugszaken (wietkwekerij, hennep, hard drugs), zedendelicten (ontucht, verkrachting), deelneming aan een criminele organisatie en economische delicten.

U komt in aanraking met het strafrecht wanneer u een dagvaarding, transactievoorstel, strafbeschikking, of een uitnodiging voor een TOM-zitting ontvangt. Dit gaat vaak samen met een beslaglegging, een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel of een vordering tot het betalen van schadevergoeding aan de benadeelde partij.

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Neem dan contact op. Wij staan u graag bij in uw procedure.