De algemene voorwaarden van Skáp Advocatuur treft u bijgaand: