Kosten

Skáp Advocatuur levert diensten aan ondernemingen en particulieren. Particulieren kunnen pro deo worden bijgestaan. De eigen bijdrage voor advocaatkosten wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Het uurtarief voor andere zaken is afhankelijk van de procedure en bedraagt 150 euro (ex BTW) tot 190 (ex BTW) per uur. Voor bepaalde zaken zijn prijsafspraken mogelijk. Genoemde bedragen zijn altijd zonder de bijkomende kosten, zoals die voor betekening of griffierechten.